flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Як ознайомитися з матеріалами судової справи

   

Порядок видачі судових справ для ознайомлення

 

     Справи (матеріали кримінального провадження) видаються для ознайомлення апаратом суду за резолюцією голови суду, судді (судді-доповідача) на підставі письмової вимоги (заяви) таким особам:

     прокуророві, який має право на участь у розгляді справи, - після пред'явлення службового посвідчення;

     адвокатам, які беруть участь у розгляді справ (після пред'явлення документа, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги, зокрема: посвідчення адвоката, договору про надання правової допомоги; довіреності; ордера; доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги);

     іншим учасникам кримінального провадження, адміністративного або цивільного процесу, а також особам, які не брали участі в справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов'язки (після пред'явлення документа, що посвідчує особу: паспорта, службового посвідчення, пенсійного посвідчення тощо, та в необхідних випадках - доручення представника).

     Особам, які мають право витребування справ за службовим становищем, не пов'язаним із розглядом справи (матеріалів кримінального провадження), справи видаються тільки на підставі відповідної письмової вимоги з резолюцією голови суду, після пред'явлення службового посвідчення.

     Ознайомлення з матеріалами справи (кримінального провадження) проводиться виключно у приміщенні суду та у присутності працівника апарату суду.

     Факт ознайомлення із матеріалами справи (кримінального провадження) фіксується працівником апарату суду в журналі видачі судових справ шляхом вчинення запису про те, хто і коли ознайомлювався зі справою (матеріалами кримінального провадження).

     Судова справа видається для ознайомлення після перевірки документів, що посвідчують особу та її повноваження відповідно до чинного законодавства.

     Особи під час ознайомлення з матеріалами судових справ можуть робити з них виписки та копії відповідно до вимог чинного законодавства.

     Особи, зазначені вище, мають право знайомитися з матеріалами цивільних, адміністративних, кримінальних проваджень і справ про адміністративні правопорушення протягом усього робочого дня апарату суду.

     Особа, яка одержує справу (матеріали кримінального провадження) для ознайомлення, розписується в журналі видачі справ (матеріалів кримінального провадження) для ознайомлення, де зазначаються дата, година видачі. Ознайомлення з матеріалами справи (кримінального провадження) та протоколом судового засідання проходить у встановленому розпорядженням голови суду місці.

     Ознайомлення з матеріалами справи (кримінального провадження) та протоколом (журналом) судового засідання особи, яка тримається під вартою (підозрюваної, обвинуваченої або засудженої), відбувається у спеціально відведеному місці приміщення суду, визначеному головою суду.

     Після ознайомлення з матеріалами судової справи така особа робить відповідний запис на заяві про надання судової справи для ознайомлення (із обов’язковим зазначенням підпису, ініціалів та прізвища, дати ознайомлення), після чого заява долучається до матеріалів судової справи.

     При поверненні судової справи після ознайомлення відповідальний працівник, який видавав судову справу, повинен ретельно перевірити наявність у судовій справі всіх документів у присутності особи, якій справа надавалась для ознайомлення.

     У разі виявлення нестачі документів, аркушів, їх пошкодження складається акт у двох примірниках, один з яких за резолюцією судді долучається до судової справи, другий – передається для вжиття відповідних заходів керівнику апарату суду.

 

                                                                                            Зразок заяви

                                             До Володарсько – Волинського районного суду

                                             судді _____________________________________

                                             заявник ___________________________________

                                                                                  (ПІБ)

                                             адреса____________________________________

                                             номер телефону____________________________

 

                                                                          ЗАЯВА

                                             про ознайомлення з матеріалами справи

 

В провадженні Володарсько – Волинського районного суду знаходиться справа

______________________________________________________________________

(за позовом ПІБ, суть позову; ПІБ обвинуваченого (засудженого), стаття КК України)

_________________________________________________________________________

Прошу надати дозвіл для ознайомлення з матеріалами справи.

_____________              _________________                 _________________      

       (дата)                               (підпис)                                       (ПІБ)

 

Відмітка про ознайомлення.