flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Список осіб, відповідальних за забезпеченя доступу до інформації, з зазначенням контактних телефонів

 

           Надання публічної інформації про діяльність суду запитувачам інформації на їх запит, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті суду та інформаційному стенді забезпечує керівник апарату суду - Яковенко Людмила Віталіївна, за такими напрямами діяльності: 

 – Щодо інформації довідкового характеру з комп»ютерної програми (Документообіг загальних судів» (далі – КП «Д-3»), документів, що зберігаються в архіві суду – старший секретар суду Новаковська Валентина Миколаївна. 

 – Про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду у відповідній судовій юрисдикції справ на поточну дату: в усній формі (за телефоном), в письмовій формі (за письмовими запитами) – секретарі суду та секретарі судових засідань:  Новаковська Валентина Миколаївна, Мельник Світлана Володимирівна, Лензіон Леся Анатоліївна, Процюк Олена Володимирівна, Свиридок Альона Володимирівна, Ігнатенко Олена Миколаївна.  

 – Про доходи суддів та державних службовців апарату суду і членів їх сімей, інші персональні дані та відомості з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації; про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад.

  – Про нормативно-правові засади діяльності суду; висновки на проекти нормативно-правових актів, які стосуються судової системи та діяльності суду; відомості з бібліотечного фонду суду – консультант суду  Острогляд Людмила Василівна.

 – Про статистичні дані щодо здійснення судочинства судом, відображені у звітах, матеріали аналізів та узагальнень судової практики суду – заступник керівника апарату суду  Гранисевич Тетяна Анатоліївна.

 – Про матеріально-технічне забезпечення суду, утримання, експлуатацію, ремонт, будівництво адміністративного будинку, обслуговування території; господарське забезпечення заходів, які проводяться судом; створення працівникам безпечних умов праці, надання їм допомоги у вирішенні соціально-побутових питань, забезпечення житлом; охорону праці та техніку безпеки, пожежну безпеку; організацію медичного обслуговування суддів та працівників апарату – керівник апарату суду  Яковенко Людмила Віталіївна .

 – Про доступ до судових засідань у суді – старший судовий розпорядник  Кириченко Олексій Андрійович.  

 – Про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних суду та функціонування КП «Д-3», про стан забезпечення інформаційно-технічними засобами залів судових засідань, про впровадження та забезпечення комп»ютерною технікою робочих місць суддів та працівників апарату суду, відомості щодо забезпечення працездатності комп»ютерного та мережевого обладнання– головний спеціаліст з інформаційних технологій Дем'янчук Роман Васильович. 

 – Про прийом громадян у суді – керівник апарату суду  Яковенко Людмила Віталіївна .