flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Компетенція та нормативно-правові засади діяльності Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області


Відповідно до

            -   статті 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

      - статті 129 Конституції України судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону.

 Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних.

Основними засадами судочинства є:

     1) законність;

     2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;

     3) забезпечення доведеності вини;

   4) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

     5) підтримання державного обвинувачення в суді прокурором;

     6) забезпечення обвинуваченому права на захист;

  7) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;

    8) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом;

     9) обов'язковість рішень суду.

Законом можуть бути визначені також інші засади судочинства в судах окремих судових юрисдикцій.

За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності. 

                 - статтей 2, 22   Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:

            суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

            Місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності.

            Місцеві загальні суди розглядають цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, передбачених процесуальним законом.

            Місцеві адміністративні суди розглядають справи адміністративної юрисдикції (адміністративні справи).

            Підсудність окремих категорій справ місцевим судам, а також порядок їх розгляду визначаються процесуальним законом.
 

            НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ

      1. Конституція України від 28 червня 1996 року із змінами і  доповненнями                       

            2. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 02 червня 2016 року із змінами і доповненнями.

               3. Закон України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року.

            4. Закон України "Про доступ до судових рішень" від 22 грудня 2005 року.

              5. Закон України "Про звернення громадян" від 02 жовтня 1996 року.

            6. Закон України "Про судовий збір" від 8 липня 2011 року зі змінами та доповненнями.

            7. Інструкція з діловодства в місцевому загальному судді, затверджена Наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року № 173, зі змінами.

           8. Перелік судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання, затверджений наказом Державної судової адміністрації України від 11 лютого 2010 року № 22.

        9. Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України       від 25 травня 2006 року № 740, з наступними змінами.

       10. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України                      від 02 квітня 2015 року № 25.

            11. Правила Поведінки працівника суду, затверджені рішенням Ради суддів України                                                                  від 6 лютого 2009 року № 33.

           12. Інструкція про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового засідання, затверджено наказом Державної судової адміністрації  України від 20.09.2012 року № 108.

        13.Інструкція про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання  в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду від 15 грудня 2011 року № 168.