flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок звернення до суду

   Суд розглядає тільки письмові звернення, які відповідають установленій законом формі. 
   Заявник готує звернення (позовну заяву, заяву або скаргу) до суду самостійно або з допомогою адвокатів чи інших фахівців у галузі права, які надають юридичні консультації з цього приводу.
   Відповідно до ст. 59 Конституції України, кожен має право на правову допомогу і є вільним у виборі захисника своїх прав.
Прийом позовних заяв, заяв, скарг, судових справ та інших документів, які безпосередньо стосуються розгляду судових справ, здійснюється працівниками загальної канцелярії. Зазначені документи можуть також надсилатися поштою.
   Письмові звернення реєструються, належно оформлюються і передаються судді.
У цивільних судових справах, крім справ наказного провадження, та адміністративних справах суддею визначається дата судового слухання (попереднього судового засідання чи судового засідання), виписуються повідомлення учасникам, які беруть участь у справі, і надсилається ухвала про відкриття провадження у справі, де зазначається найменування суду, прізвище та ініціали судді, номер справи, сторони у справі і суть позовних вимог, час і місце проведення засідання та пропозиція в зазначений строк надати письмові пояснення та заперечення.
   Працівники суду, які проводять прийом громадян, не вправі давати юридичні консультації або виконувати прохання чи вимоги, що не входять до їхніх посадових обов'язків.
   Документи, які стосуються розгляду судової справи, можна також подати до суду безпосередньо під час попереднього судового засідання.