flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Інформація на виконання Володарсько-Волинським районним судом Житомирської області Плану заходів щодо запобігання та протидії корупції за січень - грудень 2015 року

Інформація на виконання Володарсько-Волинським районним судом

Житомирської області Плану заходів щодо запобігання та протидії корупції

за 2015 рік

         На сучасному етапі державотворення та формуванні правової політики держави важливим елементом є подолання корупції в судовій системі, оскільки корумпованість судової системи підриває верховенство права, вона ставить під сумнів рівність перед законом і право на справедливий судовий розгляд, підриває легітимність всіх органів державної влади. Досягнення успіху у цьому напрямку це передумова відновлення довіри громадськості до судової системи, забезпечення реалізації конституційних прав громадян.

        В Україні функціонує принципово нова антикорупційна система, яка має переважно превентивний характер і орієнтована на створення в суспільстві ефективних механізмів попередження корупції. За таких умов посилюється значення вимог до доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які мають бути ними засвоєні як норми повсякденної поведінки.

          Наказом Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області від 05 січня 2015 року № 1 затверджено «План заходів щодо запобігання і протидії корупції на 2015 рік», виконуючи який за 2015 рік:

       - Для запобігання та виявлення корупції в суді проведено нараду з працівниками суду з питань дотримання положень законів України «Про засади запобігання та протидії корупції»,  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні порушення», «Про державну службу» та інших актів антикорупційного спрямування та їх практичну реалізацію, а також ознайомлено працівників апарату суду з наказом № 1 від 05 січня 2015 року та планом заходів щодо запобігання та протидії корупції на 2015 рік.

        - Проведено щорічну оцінку виконання державними службовцями Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області покладених на них обов’язків та завдань, а також вживаються заходи щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів.

        - Консультантом суду було надано методичну допомогу суддям та державним службовцям апарату Володарсько – Волинського районного суду щодо заповнення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

        -  На виконання статті 13 Закону України «Про державну службу»  до 01.04.2015 року судді та державні службовці суду подали за місцем роботи декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік, про що направлено інформацію до ТУ ДСА  України в Житомирській області та копії декларацій були направлені до Державної фіскальної служби України.

         -  Запроваджено внесення до особистих річних планів осіб, зарахованих до кадрового резерву державної служби на V - VІ категорії посад, питань з поглибленого вивчення антикорупційного законодавства.

         - Забезпечено розгляд звернень громадян та оперативне вирішення порушених ними проблем. У відповідності з Законом України «Про звернення громадян» за звітний період до суду надійшло 4 скарги від громадян, які було розглянуто відповідно до чинного законодавства та своєчасно надано відповідь. Звертається особлива увага щодо надання фізичним та юридичним особам відкритої та прозорої інформації у відповідності до чинного законодавства.

           - Усі працівники суду попереджені про спеціальні обмеження, які встановлені законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо прийняття на державну службу та її проходження і неухильно їх дотримуються.

           - На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» на офіційному веб-сайті суду запроваджено рубрику «Доступ до публічної інформації», забезпечується доступ громадськості до ознайомлення з інформацією про роботу суду.

           -  Забезпечується якісне функціонування рубрики «Запобігання корупції» на веб-сайті Володарсько – Волинського районного суду.

           -  Забезпечується розміщення результатів аналізу скарг та звернень громадян у порядку, встановленому законодавством України, для висвітлення на офіційному веб – сайті Володарсько – Волинського районного суду Житомирської області, з метою запровадження дієвого механізму зворотного зв’язку з громадськістю, щодо повідомлень про факти вчинення корупційних правопорушень працівниками суду.

          -  Постійно проводиться ознайомлення та роз’яснення новел діючого антикорупційного законодавства.

- Організовується проведення семінарських занять з питань запобігання та

протидії проявам корупції і дотримання етики поведінки державного службовця з працівниками суду.

            -  Протягом 2015 року судом притягнуто до відповідальності трьох службовців за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією. Копії постанов були направлені до керівників органів виконавчої влади для прийняття рішення щодо правопорушників.

            -  Проведено оперативну нараду з працівниками апарату суду щодо ознайомлення з планом заходів щодо перевірки передбаченої Законом України «Про очищення влади».

            -  У суді завершено перевірку суддів Володарсько – Волинського районного суду: Сульженка Л.П., Криницького Л.В., Мельника М.Л. – про що складено довідку. Також завершено перевірку 10 працівників апарату суду та складено довідку, щодо 6 працівників – очікуються результати перевірки (з СБУ).

            За звітний період у  суді  ознаки  корупційних діянь  не виявлені. Закон України «Про державну службу» працівниками суду не порушувався, службові розслідування (перевірки) не проводилися.