flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Інформація на виконання Володарсько-Волинським районним судом Житомирської області Плану заходів щодо запобігання та протидії корупції за січень - вересень 2014 року

   Одним із важливих аспектів сучасної державної правової політики в Україні є реформування системи запобігання і протидії корупції. Досягнення успіху у цьому процесі є передумовою для формування у суспільства довіри до влади, зростання економічного потенціалу держави, покращення добробуту громадян України.

 В Україні функціонує принципово нова антикорупційна система, яка має переважно превентивний характер і орієнтована на створення в суспільстві ефективних механізмів попередження корупції. За таких умов посилюється значення вимог до доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які мають бути ними засвоєні як норми повсякденної поведінки.

 

  Наказом Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області від 23 січня 2014 року № 4 затверджено «План заходів щодо запобігання і протидії корупції на 2014 рік», виконуючи який в січні-вересні 2014 року:

 

- Для запобігання та виявлення корупції в суді проведено нараду з працівниками суду з питань дотримання положень законів України «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні порушення», «Про державну службу» та інших актів антикорупційного спрямування та їх практичну реалізацію, а також ознайомлено працівників апарату суду з наказом № 4 від 23 січня 2014 та планом заходів щодо запобігання та протидії корупції на 2014 рік;

 

- Проведено щорічну оцінку виконання державними службовцями Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області покладених на них обов’язків та завдань, а також вживаються заходи щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів;

 

- На виконання статті 13 Закону України «Про державну службу» до 01.04.214 року судді та державні службовці суду подали за місцем роботи декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік, про що направлено інформацію до ТУ ДСА України в Житомирській області;

 

- Під час оформлення документів на проведення конкурсу на заміщення вакантних посад працівником відповідальним за кадрову роботу в суді забезпечується попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції»;

 

- Згідно Указу Президента України від 25 січня 2012 року N 33 «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» та Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» протягом січня – вересня 2014 року проведено одну спеціальну перевірку відомостей щодо особи, яка претендувала на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави, спеціальна перевірка пройшла з позитивним висновком;

 

- Запроваджено внесення до особистих річних планів осіб, зарахованих до кадрового резерву державної служби на ІІІ-V категорії посад, питань з поглибленого вивчення антикорупційного законодавства;

 

- Забезпечено розгляд звернень громадян та оперативне вирішення порушених ними проблем. У відповідності з Законом України «Про звернення громадян» за звітний період до суду надійшло 2 заяви від громадян, які було розглянуто відповідно до чинного законодавства та своєчасно надано відповідь. Звертається особлива увага щодо надання фізичним та юридичним особам відкритої та прозорої інформації у відповідності до чинного законодавства;

 

- Внесено зміни до посадових інструкцій працівників апарату суду щодо виконання вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції». Всі працівники зі своїми посадовими інструкціями ознайомлені під підпис;

 

- Усі працівники суду попереджені про спеціальні обмеження, які встановлені законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо прийняття на державну службу та її проходження і неухильно їх дотримуються;

 

- На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» на офіційному веб-сайті суду запроваджено рубрику «Доступ до публічної інформації», забезпечується доступ громадськості до ознайомлення з інформацією про роботу суду. У звітному періоді до районного суду надійшло 2 запити на публічну інформацію, відповіді на які було надано у встановлений законодавством термін;

 

- Забезпечується якісне функціонування рубрики «Запобігання корупції» на веб-сайті Володарсько – Волинського районного суду.

 

  За звітний період у суді ознаки корупційних діянь не виявлені. Закон України «Про державну службу» працівниками суду не порушувався, службові розслідування (перевірки) не проводилися.