flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ПОЛОЖЕННЯ про суддю-спікера та прессекретаря Володарсько – Волинського районного суду Житомирської області та їх взаємодію із ЗМІ та громадськістю

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                            Наказом керівника апарату

                                                                      Володарсько – Волинського

                                                 районного суду

                                                            Житомирської області

                                                                          № 01/од від 10 січня 2020 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про суддю-спікера та прессекретаря

Володарсько – Волинського районного суду

Житомирської області та їх взаємодію із ЗМІ та громадськістю

 

 1. Загальні положення

 

            1.1. Це Положення визначає основні завдання, функції та організацію роботи прессекретаря  Володарсько – Волинського районного суду Житомирської області (далі – суду).

            1.2. Прессекретар суду функціонує з метою системного висвітлення діяльності суду в

суспільстві, зокрема через засоби масової інформації (далі — ЗМІ), налагодження належних відносин  суду з суспільством, підвищення рівня обізнаності населення про діяльність суду.

            1.3. Прессекретар суду підпорядковується керівнику апарату суду, є підзвітним голові суду, а також координує діяльність із Пресцентром судової влади, пресслужбою органів суддівського самоврядування.

            1.4. Інформацію про діяльність суду представникам ЗМІ або громадськості можуть надавати голова суду, керівник апарату суду, заступник керівника апарату суду, суддя-спікер, прессекретар.

            1.5. Суддя-спікер бере участь у регулярних або спеціальних пресконференціях, брифінгах, інших заходах публічного характеру за участю представників ЗМІ і громадськості; надає офіційні коментарі, відповіді, інтерв’ю від імені суду для представників ЗМІ та/або громадськості, у тому числі, у справах, що становлять суспільний інтерес; погоджує пресрелізи, підготовлені прессекретарем суду; приймає участь в розробці комунікаційної стратегії суду; пропонує модель реагування на критичні публікації про суд та бере участь в розробці плану дій для виправлення ситуації; приймає участь у підготовці та погоджує зміст статей, коментарів тощо у разі оприлюднення негативної або помилкової інформації про діяльність суду; здійснює інші повноваження, спрямовані на реалізацію комунікаційної стратегії суду.

            1.6. Прессекретар суду надає інформацію про діяльність суду дотримуючись принципів гласності, відкритості, прозорості, ясності, оперативності, регулярності, достовірності та доступності.

            1.7. Інформація про справи, які розглянуті та/або розглядаються та ухвалені судові рішення у справах, надається лише за погодженням із суддею, який розглянув та/або розглядає справу і ухвалив судове рішення у справі, та головою суду.

            1.8. У своїй діяльності прессекретар керується Конституцією України, законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про захист персональних даних», «Правилами поведінки працівника суду», висновками Консультативної ради європейських суддів, Мадридськими принципами щодо зв’язку між засобами масової інформації та суддівською незалежністю (Резолюція 1296 Економічної та соціальної Ради ООН від 11 лютого 1994 року), Рішеннями Ради суддів України, іншими національними та міжнародними нормативними актами, що регулюють діяльність у цій сфері, Меморандумом про взаємодію та співпрацю представників системи правосуддя України та цим Положенням.

 

 1. Завдання прессекретаря

 

            2.1. Прессекретар відповідно до кола основних завдань:

            2.1.1. забезпечує прозорість діяльності та відкритість до діалогу суду;

            2.1.2. налагоджує та підтримує відносини зі ЗМІ, громадськими організаціями, органами державної влади й місцевого самоврядування, лідерами громадської думки та іншими зацікавленими особами;

            2.1.3. сприяє в наданні інформації про діяльність суду, про актуальні питання правосуддя, резонансні й суспільно важливі події та справи;

            2.1.4. підвищує рівень правової освіти населення, інформує громадян про шляхи забезпечення їх конституційних прав та важливість дотримання конституційних обов’язків;

            2.1.5. створює імідж суду й підвищує рівень довіри громадян до правосуддя загалом.

 

 1. Функції прессекретаря

 

            3.1. Прессекретар відповідно до основних функцій:

            3.1.1.  бере участь у розробці та впровадженні комунікативної стратегії суду спрямовану на відкритість, гласність та прозорість його діяльності та координує її впровадження;

            3.1.2. систематично готує інформаційні повідомлення, аналітичні дані кількісної та якісної роботи суду, звіти щодо роботи суду для розміщення на офіційному вебсайті, офіційних сторінках у соціальних мережах;

            3.1.3. координує збір інформації по суду з метою забезпечення функціонування, наповнення офіційної вебсторінки суду, інших сторінок у соціальних мережах, системно та оперативно оновлює інформацію;

            3.1.4. забезпечує підготовку та оприлюднює через канали комунікації суду (вебсайти, сторінки в соціальних мережах тощо) та через ЗМІ офіційну позицію суду;

            3.1.5. здійснює моніторинг та аналіз інформації, опублікованої у ЗМІ та нових медіа, зокрема соціальних мережах, щодо діяльності суду, його посадових осіб, регулярно інформує суддів та інших працівників суду про таку інформацію;

            3.1.6. вживає заходи для спростування неправдивої, недостовірної інформації, поширеної у ЗМІ щодо діяльності суду;

            3.1.7. налагоджує та підтримує інформаційно-комунікаційні зв’язки зі ЗМІ;

            3.1.8. надає ЗМІ консультативну допомогу під час підготовки публікацій, радіо- та відеоматеріалів щодо діяльності суду;

            3.1.9. забезпечує відповідно до компетенції розгляд інформаційних запитів представників ЗМІ, журналістів, громадян, інших фізичних та юридичних осіб;

            3.1.10. організовує й проводить медіа- та інші публічні заходи для ЗМІ й громадськості;

            3.1.11. інформує ЗМІ й громадськість про публічні події та заходи за участі представників  суду, здійснює акредитацію ЗМІ на публічні події та заходи, вчиняє інші дії для того, аби створити сприятливі умови для здійснення їх професійної діяльності;

            3.1.12. здійснює підготовку друкованих, аудіо- та відеоматеріалів щодо діяльності суду для подальшого їх оприлюднення в ЗМІ та на офіційному вебсайті, офіційних сторінках у соціальних мережах, а також поширює відповідну інформацію на друкованих та електронних носіях;

            3.1.13. проводить дослідження та аналіз громадської думки щодо діяльності суду та створює пропозиції для вжиття заходів за їхніми результатами;

            3.1.14. проводить інформаційно-просвітницькі кампанії та заходи для підвищення рівня обізнаності громадськості про діяльність суду.

           

 1. Права прессекретаря

 

            4.1. Прессекретар має право:

            4.1.1. брати участь в оперативному й перспективному плануванні заходів, що проводяться за участі суду;

            4.1.2. вносити пропозиції керівництву суду щодо питань, які належать до компетенції прессекретаря, а також щодо вдосконалення роботи прессекретаря;

            4.1.3. забезпечувати зв’язки з прес-службами органів державної влади, органами місцевого самоврядування та взаємодію з громадянами, громадськими об’єднаннями та ЗМІ на засадах прозорості, відкритості, пріоритету прав і свобод людини та громадянина;

            4.1.4. брати участь у розробленні проектів документів, що стосуються комунікаційної діяльності суду;

            4.1.5. брати участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів, а також зустрічах делегацій, робочих групах, форумах, конференціях тощо у межах своїх повноважень;

            4.1.6. одержувати й використовувати в роботі в установленому порядку інформаційно-довідкові матеріали й інші документи;

            4.1.7. оприлюднювати офіційну позицію суду;

            4.1.8. на постійне підвищення кваліфікації, зокрема шляхом участі в освітніх програмах, тренінгах, семінарах та інших освітніх і просвітницьких заходах.

 

 1. Повноваження судді-спікера

 

            5.1.Суддя-спікер:

            5.1.1. бере участь у розробці комунікаційної стратегії суду, інформаційних програмах для реалізації регулярних ініціатив спрямованих на формування правильного сприйняття ролі суду та суддів в суспільстві, підвищення довіри до суду як органу правосуддя;

            5.1.2. надає офіційні коментарі, відповіді, інтерв’ю від імені суду представникам засобів масової інформації, у тому числі у справах, що становлять суспільний інтерес, бере участь у теле-, радіоефірах від імені суду;

            5.1.3. здійснює юридичний супровід при підготовці пресцентром суду інформаційних повідомлень  про судові рішення, пресрелізів, та спростувань недостовірної інформації про роботу суду;

            5.1.4. організовує та забезпечує внутрішню комунікацію суду, суддями та пресцентром суду з метою  інформування пресцентру про надходження до суду справ, які можуть становити суспільний інтерес;

            5.1.5. бере участь в обговоренні питань визначення комунікаційної політики суду;

            5.1.6. бере участь в налагодженні прямих зв’язків із суспільством за допомогою «програм охоплення»  (ознайомчі зустрічі, дні відкритих дверей, екскурсії до суду, спільні заходи з навчальними закладами, громадськими та правозахисними організаціями тощо);

            5.1.7. вживає заходи щодо налагодження ефективної роботи між представниками засобів масової інформації та судом, бере участь в пресконференціях, брифінгах, інших заходах публічного характеру;

            5.1.8. виконує інші повноваження, спрямовані на реалізацію комунікаційної стратегії суду.

 

 1. Організація взаємодії суду зі ЗМІ і громадськістю

 

            6.1. Організацію роботи із взаємодії суду зі ЗМІ та громадськістю здійснює прессекретар суду. У разі його відсутності (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність тощо) ці обов’язки виконує інша особа, яку призначає керівник апарату суду за погодженням з головою суду.

            6.2. Основною метою надання інформації про діяльність суду є задоволення законного інтересу громадськості в отриманні офіційної та об’єктивної інформації про діяльність суду. 

            6.3. Надання інформації про діяльність суду здійснюється з власної ініціативи суду або на прохання представників ЗМІ та/або громадськості. 

            6.4. Інформація про прессекретаря суду (ПІБ,  контактні дані (телефон,  адреса електронної пошти) розміщується на вебсайті суду в розділі «Прес-центр». 

            6.5. Інформація про діяльність суду з ініціативи суду надається такими способами:

– повідомленням у ЗМІ;

– короткими коментарями або інтерв’ю;

– організацією прес-конференцій або інших заходів;

– участю в теле- та радіопрограмах;

– підготовкою публікацій для періодичних видань;

– участю у правовій освіті та іншій діяльності;

– публікаціями на офіційному вебсайті суду та на сторінці суду в соціальній мережі «Facebook»;

– в інший спосіб. 

            6.6. Інформація про діяльність суду на прохання представників ЗМІ та/або громадськості надається такими способами:

– повідомленнями у ЗМІ;

– короткими коментарями або інтерв’ю;

– відповідями на запити представників ЗМІ та/або громадськості усно, письмово або в електронній формі;

– участю в теле- та радіопередачах. 

            6.7. При наданні інформації про судові справи, які розглянуті та/або розглядаються судом, та ухвалені судові рішення у справах повинні бути забезпечені права людини на недоторканність приватного життя.

            6.8. При наданні інформації про судові справи, які викликають суспільний інтерес, можуть бути зазначені деякі вже відомі громадськості особисті дані учасників процесу (наприклад, імена, прізвища окремих учасників процесу). 

            6.9. Інформація про справи, що привернули велику увагу громадськості, надається регулярно, з обов’язковим висвітленням перебігу процесу (наприклад, відкриття провадження у справі, призначення дати розгляду, задоволення клопотання тощо).

            6.10. Інформація про діяльність суду, під час підготовки якої не потрібно збирати додаткові дані, надається представникам ЗМІ та/або громадськості в найкоротші строки, але не пізніше ніж за 3 робочих дні, а інформація, під час підготовки якої потрібно збирати додаткові дані, не пізніше ніж через 7 робочих днів з дня одержання прохання про надання інформації.

            6.11. З дозволу судді, який розглядав справу, представникам ЗМІ дозволяється передавати або відправляти електронну версію копій ухвалених на відкритих засіданнях суду остаточних процесуальних рішень, постанов, ухвал у розглянутих справах за умови  їх знеособлення.

 

 1. Надання інформації шляхом підготовки повідомлень для преси (пресрелізів)

 

            7.1. Повідомлення для преси (далі – пресрелізи) готує та розповсюджує прессекретар суду за дорученням та погодженням голови суду або керівника апарату суду та судді-спікера. 

            7.2. Для представників ЗМІ прес-релізи поширюються електронною поштою відповідно до медіа-карти з обов’язковою публікацією цього повідомлення на офіційному вебсайті суду. 

            7.3. Інформація про справи, які розглянуті та/або розглядаються, та ухвалені судові рішення у справах повинна бути представлена чітко та зрозуміло у формі витягів із судового процесуального документа або цитат судді. 

            7.4. При наданні інформації про справи, які розглянуті та/або розглядаються судом, повідомлення для преси повинні містити такі дані:

– коли та який суд розглядає або розглянув справу;

– яке процесуальне рішення ухвалив суд, які процесуальні дії виконав;

– суть справи;

– короткі мотиви ухвалення рішення судом;

– коли надається інформація про судові рішення, які не набрали законної сили, про це обов’язково зазначається та роз’яснюється порядок їх оскарження;

– ім’я, прізвище та контакти прессекретаря суду;

– вимога про зазначення джерела інформації. 

            7.5. У прес-релізах може бути повідомлено:

– про кількість справ, які розглянуті та/або розглядаються судом за певний період часу, іншу статистичну інформацію, що відображає певні особливості або тенденції судового розгляду;

– інформацію, розголошення якої не порушило б права, свободи та законні інтереси учасників процесу та яку, з урахуванням характеру справи та процесуальної стадії, необхідно вказати з метою неупередженості та більш повного інформування громадськості про розгляд справи.

 

 1. Надання інформації на пресконференціях

            8.1. Інформація про діяльність суду може бути представлена за допомогою організації пресконференції (зокрема, короткої пресконференції – брифінгу). 

            8.2. Брифінг організовується за ініціативою суду, як правило, коли є актуальна чи термінова інформація для ЗМІ та громадськості. Про брифінг представників ЗМІ повідомляють не пізніше ніж за одну годину до його початку. 

            8.3. Пресконференція організовується за ініціативи суду, коли є принаймні два запити представників ЗМІ з однієї або кількох споріднених тематик. Про пресконференцію представників ЗМІ повідомляють не пізніше ніж за один робочий день до її початку. 

            8.4. У запрошенні представників ЗМІ на пресконференцію чи брифінг вказується тема заходу, учасники, час, місце проведення та інші важливі деталі. 

            8.5. Пресконференцію чи брифінг веде суддя-спікер або прессекретар суду, який, у разі можливості, готує роздавальний матеріал для представників ЗМІ. 

            8.6. Приміщення, в якому проходить пресконференція чи брифінг, повинно відповідати умовам, необхідним для їх проведення,та бути пристосованим для підключення технічного обладнання представників ЗМІ.

 1. Інші комунікаційні заходи

            9.1. Комунікаційні заходи спрямовані на донесення до широкого кола громадськості достовірної інформації про діяльність суду. 

            9.2. З метою активізації розвитку відносин суду зі ЗМІ та громадськістю запроваджуються такі комунікаційні заходи:

–  проведення днів відкритих дверей у суді;

–  запрошення представників ЗМІ для участі у проведенні днів відкритих дверей у суді;

– проведення окремих зустрічей із журналістами на постійній основі з метою обговорення існуючих проблемних питань та обміну думками з приводу  актуальних подій і заходів, що відбуваються у судовій сфері та правовому житті країни загалом;

– проведення освітньо - правових заходів для різних цільових аудиторій (школярі, студенти, представники громадськості тощо).

 

 1. Оприлюднення інформації про діяльністьсуду на офіційному вебсайті суду  

            10.1. При опублікуванні на офіційному вебсайті суду інформації про діяльність суду, пов’язаної  з обробкою персональних даних у суді (розклад засідань суду, рішення суду тощо), необхідно керуватися принципами доцільності і пропорційності та забезпечити захист особистих даних, що не підлягають оприлюдненню, конфіденційність і безпеку цих даних. 

            10.2. Процесуальні рішення суду, відповідно до Закону України від 22.12.2005 № 3262-IV «Про доступ до судових рішень», оприлюднюються у Єдиному державному реєстрі судових рішень. 

            10.3. Офіційний вебсайт суду використовується для розміщення інформації, корисної для широкого кола громадськості, з урахуванням того, що найактивнішими користувачами вебсайту суду є сторони у справі, адвокати та представники ЗМІ.  

            10.4. Суд користується офіційним вебсайтом на порталі «Судова влада України». Вебресурс суду повинен постійно поповнюватися актуальною для представників ЗМІ і громадськості інформацією.

            10.5. На вебсайті суду розміщується основна інформація, якої потребують сторони у справі та представники ЗМІ та/або громадськості, зокрема:

–перелік судових справ, призначених до розгляду;

–прес-релізи та інші новини суду;

–склад суду;

–контактні дані суду (у тому числі, прес-секретаря суду);

–зразки процесуальних документів;

– графік особистого прийому громадян керівництвом суду;

– інша корисна інформація, яка сприяє зміцненню комунікації між Судом та представниками ЗМІ і громадськості.

 

 1. Розміщення інформації про діяльність суду у соціальнихмережах

            11.1. На сучасному етапі соціальні мережі є масштабною платформою здійснення комунікацій, зокрема ефективною технологією поширення та обміну інформацією. «Соціальне спілкування» органів влади та її окремих представників в Україні набуло широкої популярності та є передовим і позитивним для розбудови зв’язків зі ЗМІ та громадськістю. Запровадження сторінок судів у популярних соціальних мережах продиктоване бажанням достовірно, швидко, у зручний спосіб інформувати громадськість про важливі події та заходи, розгляд резонансних справ. Це також платформа для висловлення окремих думок громадян і вивчення громадської думки загалом. 

            11.2. З метою прискорення процесів інформаційного обміну між судом і представниками ЗМІ та громадськості створюється сторінка суду в соціальних мережах.

            11.3. Відповідно до статті 20 Кодексу суддівської етики участь судді у соціальних мережах, Інтернет-форумах та застосування ним інших форм спілкування в мережі Інтернет є допустимими, проте суддя може розміщувати, коментувати лише ту інформацію, використання якої не завдає шкоди авторитету судді та судової влади. Такі формати присутності у соціальних мережах доцільно застосовувати і працівникам апарату суду. 

 

 1. Інформація, що не надається

            12.1. Згідно з положеннями Конституції України, законів України: від 01.06.2010 № 2297-VІ «Про захист персональних даних», від 22.12.2005 № 3262-IV «Про доступ до судових рішень», від 21.01.1994 № 3855-XII «Про державну таємницю», від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність», Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, інших нормативно-правових актів представникам ЗМІ не надається така інформація:

–       розкриття якої порушить право людей на недоторканність приватного життя;

–       яка, відповідно до законодавства України, містить державну, службову, професійну, комерційну або банківську таємницю;

–       яка може принижувати честь та гідність людини;

–       яка пов’язана з даними учасників судового процесу, оприлюднення яких заборонено законами України;

–       розкриття та публікація якої порушили або обмежили б права людини та свободи або перешкоджали суду розглядати справу;

– матеріали нерозглянутих справ. 

            12.2. Про те, що запитувана інформація не може бути надана, представників ЗМІ повідомляють не пізніше наступного робочого дня з дня отримання запиту, із зазначенням причин для відмови у наданні інформації.

 

 1. Спростування інформації

 

            13.1. У разі, коли представлена в ЗМІ інформація про діяльність суду є недостовірною або помилковою, прессекретар негайно уточнює або спростовує недостовірну чи помилкову інформацію, звернувшись до осіб, які опублікували таку інформацію, готує та розповсюджує повідомлення для преси за погодженням голови суду і  судді-спікера. 

            13.2. Інформація уточнюється та спростовується із застосуванням вимог Закону України від 02.10.1992 № 2657-XII «Про інформацію» та інших правових актів, що регламентують порядок збору, підготовки, видання та розповсюдження публічної інформації.