flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Координаційна нарада за участю присяжних Володарсько – Волинського районного суду

23 жовтня 2017, 15:01

           11.10.2017 року у приміщенні Володарсько – Волинського районного суду відбулася координаційна нарада, метою якої було висвітлити загальні засади суду присяжних в Україні.

У заході взяли участь: в.о. голови суду Мельник М.Л., керівник апарату суду Яковенко Л.В., заступник керівника апарату суду Гранисевич Т.А. та присяжні Володарсько – Волинського районного суду: Войтюк Т.О., Кос К.П., Іщук Н.М., Ковальчук Л.П., Кравчук Л.В., Мельник М.М., Макарова О.В., Мудра Л.М., Сокирко М.М., Стельмащук О.В., Райковський В.С., Ничипоренко В.А., Шапіренко Л.А.

            В.о. голови суду Мельник М.Л. наголосив, що відповідно до ст. 124 Конституції України народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних.

            Статтею 65 Закону України « Про судоустрій і статус суддів » встановлено, що присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним законом, та за її згодою вирішує справи у складі суду разом із суддею або залучається до здійснення правосуддя.

            Присяжні під час розгляду і вирішення справ користуються повноваженнями судді.

            Для затвердження списку присяжних територіальне управління Державної судової адміністрації України в Житомирській області звернулося з поданням до Хорошівської районної ради. 08.06.2017 року на одинадцятій сесії сьомого скликання Хорошівська районна рада прийняла рішення № 196, яким затвердила список присяжних у кількості 15 громадян, які постійно проживають на території району, на яку поширюється юрисдикція Володарсько – Волинського районного суду Житомирської області і дали згоду бути присяжними. Список присяжних Володарсько – Волинського районного суду опубліковано в місцевій газеті «Прапор» № 24 від 16.06.2017 року.

            Даний список присяжних затверджено на три роки і переглядається в разі необхідності для заміни осіб, які вибули зі списку, за поданням територіального управління Державної судової адміністрації України.

            Особа, яка включена до списку присяжних, зобов’язана повідомити суд про обставини, що унеможливлюють її участь у здійсненні правосуддя, у разі їх наявності.

            Суд залучає присяжного до здійснення правосуддя у порядку черговості на строк не більше одного місяця на рік, крім випадків, коли продовження цього строку зумовлено необхідністю закінчити розгляд справи, розпочатий за їхньою участю.

            Добір осіб для запрошення до участі у здійсненні правосуддя як присяжних здійснюється за допомогою автоматизованої системи.

            Присяжний зобов'язаний вчасно з’явитися на запрошення суду для участі в судовому засіданні. Неявка присяжного у судове засідання без поважних причин важається неповагою до суду.

            Головуючий Мельник М.Л. окремо зупинився на категорії справ, які розглядаються за участю присяжних та зокрема зазначив, що кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів, а за клопотанням обвинуваченого – судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних. На даний час  в суді здійснює правосуддя один суддя, тому дана категорія справ не розглядається.

            Відповідно до ст. 234 ч. 4 ЦПК України суд розглядає справи у складі одного судді і двох присяжних, які при здійсненні правосуддя користуються всіма правами судді, наступних категорій:

1) обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;

2) визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;

3) усиновлення;

4) надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;

5) обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.

            Присяжним за час виконання ними обов'язків у суді виплачується винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу в порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією України.

            Наостанок в.о. голови суду Мельник М.Л. наголосив, що на присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканості суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя.

 

 

 

Підготувала

прес-секретар суду                                                           Т.А. Гранисевич